ხელოვნების საკონსულტაციო კომპანია რიჩარტ ვიზუალი ემსახურება ქართული თანამედროვე ხელოვნების დარგობრივ განვითარებას.

სპეციალიზებული საგანმანათლებლო თუ მარკეტინგული პროექტების მეშვეობით ჩვენ ვქმნით შემოქმედებით კომუნიკაციას – ვითავსებთ მედიატორულ როლს საზოგადოებასა და ვიზუალურ ხელოვნებას შორის.